top of page
aulan.jpg

Harriet Wallberg är professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och legitimerad läkare med specialistutbildning i klinisk fysiologi.  Hon var rektor vid Karolinska Institutet från 2004 till 2012.  Fundraising blev en av hennes profilfrågor och under dessa år genomförde universitetet en av de mest framgångsrika fundraisingkampanjerna i Europa.  Drygt 1 miljard kronor samlades in till lärosätets forskning och infrastruktur. Bland annat byggdes Aula Medica för de insamlade medlen, en spektakulär byggnad som idag är strakt förknippad med Karolinska Institutet.

Professor Harriet Wallberg är medlem i Karolinska Institutets Nobelförsamling som varje år utser Nobelpristagaren i fysiologi eller medicin. Hennes forskning har sedan 1980-talet inriktats på diabetessjukdomen och hur olika livsstilsfaktorer påverkar kroppen. På senare år har hennes forskningsteam studerat hur dygnsrytmen (cirrcadium rytm) påverkar olika processer i kroppen. Detta är ett nytt och delvis outforskat område som i framtiden kan få stor betydelse för hur behandlingen av olika sjukdomar utformas.

Harriet Wallberg var universitetskansler mellan 2014 och2016, med ansvar för kvalitetssäkring av högre utbildning och tillsyn över Sveriges universitet och högskolor. Hon var huvudsekreterare för ämnesrådet för Medicin vid Vetenskapsrådet mellan 2001 och 2003. Från 1999 till 2001 hade hon uppdrag som dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.

Foto: Gabriel Liljevall

Harriet Wallberg har varit engagerad i ett flertal internationella organisationen. För närvarande är hon bland annat medlem i styrelsen för den Tokyobaserade organisationen ”Science and Technology in Society Forum” liksom i de internationella utvärderingskommittéerna för ”World Premier Institutes” i Japan och Novo Nordisk Foundations priskommitté i Köpenhamn.

Hon har även tagit emot en mängd utmärkelser liksom flera hedersdoktorat vid framstående internationella universitet. Hon tog emot “the Order of the Rising Sun, Gold and Silver star” från den japanska regeringen 2014. År 2008 mottog hon Hans Majestäts Konungens medalj i 12:e storleken med Serafimerordens band.

Curriculum vitae

O Publikationer

bottom of page