top of page
Om Macchiariniaffären

Maccihiariniaffären

Macchiariniaffären är en av de största medicinska skandalerna i modern tid. Under åren 2011–2012 genomförde kirurgen Paolo Macchiarini oetiska strupoperationer på Karolinska Universitetssjukhuset. Av de tre patienter som opererades är alla nu avlidna.

 

Operationerna blev kända för allmänheten 2015–2016 genom SVT:s program Uppdrag granskning och Dokument Inifrån. I samband med dessa granskningar framkom också att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk vid Karolinska Institutet (KI).

 

Genom en utredning som beställdes av KI efter avslöjandena pekades Harriet Wallberg ut som medskyldig till skandalen, då hon var rektor för KI när Paolo Macchiarini rekryterades år 2010. Utpekandet ledde till att hon med omedelbar verkan fick sparken av regeringen från sin nya tjänst som Universitetskansler.

I efterhand har Harriet Wallberg velat visa att den utredning som Karolinska Institutet beställde innehåller allvarliga fel och brister. 2019 gav hon tillsammans med journalisten Kristina Appelqvist ut boken ”När lögnen blir sanning – Om händelserna efter Macchiariniaffären”.

 

I boken skriver författarna att den främsta felaktigheten i utredningen är påståendet om att Harriet Wallberg skulle ha haft en aktiv roll i rekryteringen av Paolo Macchiarini, när det i själva verket var prefekten på KI som skötte anställningsförfarandet, helt i enlighet med regelverket. Författarna framhåller också att det vid tiden för rekryteringen var omöjligt att veta vad Paolo Macchiarini senare skulle göra – och att ansvaret för operationerna tillfaller Karolinska Universitetssjukhuset.

I juni 2022 dömdes Paolo Macchiarini vid Solna tingsrätt till villkorlig dom för grovt vållande till kroppsskada.

Läs mer om Macchiariniaffären i Harriet Wallbergs bok "När lögnen blir sanning".

bottom of page