top of page
HeroImage.jpg
Hero-edited.jpg

Välkommen till min hemsida

Här kan du ta del av mina böcker och min spännande forskning. Mitt senaste projekt, ”Koll på diabetes typ 2”, är en heltäckande bok om typ 2-diabetes för personer med typ 2-diabetes och för de som ligger i riskzonen för sjukdomen.

Foto: Sofia Runarsdotter

Om Harriet Wallberg

Professor, läkare och författare

Jag är professor i fysiologi, läkare och specialist i klinisk fysiologi. Mellan åren 2004 till 2012 var jag rektor vid Karolinska Institutet, där jag bland annat byggde upp en professionell fundraisingverksamhet. Vår kampanj inbringade en miljard kronor till universitetet, vilket möjliggjorde byggandet av Aula Medica. Som medlem i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet deltar jag varje år i arbetet med att utse årets Nobelpristagare i Fysiologi eller Medicin. Min egen forskning inriktas på livsstilens inverkan på kroppen, framför allt vid diabetes. Jag har tillsammans med medförfattare skrivit två böcker, den senaste handlar om typ 2-diabetes och vad man kan göra själv för att leva med sjukdomen.

O Läs mer

Image by Hans Reniers
Bokomslag%20Koll%20p%C3%A5%20Diabetes%20

Koll på diabetes typ 2

”Koll på diabetes typ 2” är en praktisk handbok för dig som vill ta kontroll över din sjukdom, en gång för alla. Den är också en källa till kunskap och förståelse för alla som kommer i kontakt med typ 2-diabetes, som anhörig eller i vården.

O Läs mer

O Köp Adlibris

När lögnen blir sanning

Det här är en skildring av vad som hände i svallvågorna efter Macchiariaffären på Karolinska Institutet. I boken avslöjas hur utredare, politiker och universitetsföreträdare väljer att bortse från fakta när ansvar ska utkrävas.

O Läs mer

O Köp Adlibris

Omslag%2520-%2520N%25C3%25A4r%2520L%25C3
book.png

Breaktroughs for life

Boken beskriver arbetet bakom den kampanj som inbringade en miljard kronor till Karolinska Institutet i samband med universitetets 200- årsjubileum år 2010. Här beskrivs bland annat förarbetet, de personer som var involverade och vilka lärdomar som kan dras.

O Läs mer

Böcker

Här finns mina böcker samlade tillsammans med en bok som beskriver den fundraisingkampanj som genomfördes på Karolinska Institutet mellan åren 2005 till 2010. Koll på diabetes typ 2 är skriven tillsammans med kollegan, professor Kerstin Brismar. När lögnen blir sanning är skriven tillsammans med författaren och journalisten Kristina Appelqvist, som också har författat boken Breakthroughs for Life. 

Media
9789178870776.jpg
Koll på diabetes typ 2

Typ 2 diabetes är en livsstilssjukdom som till stor del går att både förebygga och behandla själv. Fler än 600 000 svenskar lever idag med typ 2 diabetes och ytterligare en miljon människor ligger i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

 

Vi har skrivit boken Koll på diabetes typ 2 för alla som vill lära sig mer om sin sjukdom och vad du kan göra själv för att leva ett gott liv med diabetes. Boken riktar sig också till alla de som ligger i riskzonen. Vad kan man göra åt sin livsstil för att minska risken för att få typ 2 diabetes?

O Pressmeddelande - Koll på diabetes typ 2

O SvD- Ändrad livsstil kan tygla typ 2-diabetes

O Aftonbladet- Stress och dålig sömn ökar Risken för diabetes

När Lögnen Blir Sanning

Skandalerna kring kirurgen Paolo Macchiarini skakade Sverige i januari 2016. Uppgifterna som avslöjades av bland annat journalisten Bo Lindquist handlade om forskningsfusk,  misslyckade operationer, lögner,  nedtystning samt ett stort lidande hos de drabbade patienterna.

Omslag - När Lögnen blir sanning.jpg

Forskning

Diabetes och träning

Tiden på dagen som personer med typ 2-diabetes tränar tycks ha betydelse. Vi har nyligen visat att när en grupp män tränade med sk HIIT träning, dvs korta intervaller av maxcykling, förbättrades blodsockerkontrollen redan efter två veckor när träningen utfördes på eftermiddagen, men inte när den skedde på morgonen.

 

Publikation:      
Savikj, M. B.M. Gabriel, P. Alm, J. Smith, K. Caidahl, M. Björnholm, T. Fritz, A. Krook, J. R. Zierath, and H. Wallberg-Henriksson. Afternoon exercise is more efficacious than morning exercise at improving glycemia in patients with type 2 diabetes. Diabetologia. 62:233-237, 2019.

Lab Worker
Image by paolo candelo
Sockertransport

Socker används som energi i muskulaturen och transporteras in i muskelceller genom att insulin aktiverar specifika sockertransportmolekyler (GLUT4). Jag har i forskningsstudier visat att denna transport av socker in i muskelcellerna aktiverades även när muskeln arbetade. Vi upptäckte ett insulin-oberoende upptag av socker, vilket förklarar nyttan med motion vid diabetes.

O Läs mer

Medförfattare

liten 8288 (4).jpg

Harriet Wallberg

Harriet Wallberg är läkare, specialist i klinisk fysiologi och professor i fysiologi vid Karolinska Institutet. Hon forskar om diabetes och hur livsstilen påverkar sockerbalansen. Hon har visat att motion stimulerar sockerupptag i musklerna, vilket förklarar varför träning är en viktig del av behandlingen vid typ 2-diabetes. Hennes forskarteam studerar också hur dygnsrytmen påverkar sockerbalansen vid typ 2-diabetes.

Job_9692.jpg

Kerstin Brismar

Kerstin Brismar är senior professor i endokrinologi och diabetesforskning vid Karolinska Institutet. Hon har lång erfarenhet av diabetesvård och är en uppskattad föreläsare. Hennes forskarteam har bland annat tagit fram ett blodprov som kan säga om du har hög risk att få typ 2-diabetes. Hon har också studerat vad som ligger bakom olika diabetes-komplikationer samt hur de ska förebyggas.

60c2e801-2641-42c3-982f-b1c035a85027.JPG

Kristina Appelqvist

Kristina Appelqvist är journalist, kommunikatör och författare och har arbetat inom den akademiska världen i drygt tjugo år. Hon har till exempel varit kommunikationschef vid Högskolan i Skövde och kommunikationskonsult som har haft uppdrag för ett antal olika lärosäten i landet. Bland annat har hon varit talskrivare åt tre rektorer vid Karolinska Institutet.

CONTACT

Thanks for submitting!

  • Twitter
bottom of page