top of page
Om Harriet Wallbrg

Om Harriet Wallberg

Harriet Wallberg är professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och legitimerad läkare med specialistutbildning i klinisk fysiologi. Utöver sin professorstjänst har hon haft flera uppdrag som särskild utredare åt regeringen samt varit universitetskansler med ansvar för tillsyn av Sveriges universitet och högskolor.

Åren 2004–2012 var Harriet Wallberg rektor vid Karolinska Institutet, där hon bland annat var med och genomförde en framgångsrik och omtalad fundraisingkampanj. Resultatet av kampanjen medförde att Aula Medica kunde byggas på universitetets campusområde och flera framgångsrika forskningsområden stärkas.

Under sin tid som Universitetskansler 2014–2016 genomförde Harriet Wallberg en utredning åt regeringen som syftade till att säkra kvaliteten i högre utbildning på svenska lärosäten. Arbetet resulterade i Regeringens skrivelse 2015/16:76 ”Kvalitetssäkring av högre utbildning”, vilket fortfarande är det system som används.

I sin forskning är Harriet Wallberg inriktad på sjukdomen diabetes och hur olika livsstilsfaktorer påverkar hälsan. Hon har bland annat studerat hur dygnsrytmen påverkar sockerbalansen vid typ 2-diabetes, samt de hälsofrämjande effekterna av fysisk träning.


Under åren har Harriet Wallberg utnämnts till hedersdoktor vid flera internationella universitet och tilldelats en rad utmärkelser, däribland Hans Majestäts Konungens medalj i 12:e storleken.

Harriet Wallberg är medlem i Karolinska Institutets Nobelförsamling, som utser Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Harriet Wallberg

Snabbfakta

Namn: Harriet Wallberg.

Född: 1956 i Grebo, Östergötland.

Bor: Stockholm.

Forskningsfokus: Diabetes, livsstil och hälsa.

Böcker: ”Koll på diabetes typ 2 – Symtom, behandlingar & allt du kan göra själv” (med Kerstin Brismar, 2021) och ”När lögnen blir sanning – Om händelserna efter Macchiariniaffären” (med Kristina Appelqvist, 2019).

bottom of page