top of page

Integritetspolicy

Vi tar emot de personuppgifter du som besökare väljer att dela via e-post eller genom annan kontakt. Utöver de personuppgifter du frivilligt skickar in (exempelvis e-postadress, namn eller telefonnummer) registrerar den här hemsidan din IP-adress.

 

Personuppgifterna du skickar in används i kontaktsyfte och delas inte med andra eller tredje part om inget annat överenskommes.

bottom of page