top of page

Diabetes typ 2

Diabetes innebär brist på eller nedsatt effekt av hormonet insulin, vilket resulterar i alltför höga sockernivåer i blodet. Vid typ 1-diabetes producerar kroppen inget eget insulin alls och patienten måste därför behandlas med insulininjektioner. Vid typ 2-diabetes utvecklar kroppen insulinresistens, vilket betyder att fett, lever och muskler inte längre svarar på insulinet som det ska. I dag behandlas typ 2-diabetes med läkemedel som sänker blodsockret och i vissa fall läggs insulin till som behandling.

I sin forskning om diabetes typ 2 har Harriet Wallberg utöver att studera mekanismerna bakom insulinresistens bland annat kunnat visa att höga nivåer av fett, stresshormoner och inflammatoriska molekyler hindrar transporten av socker in i kroppens celler. När sockret i stället stannar kvar i blodbanan finns risk för skada på nervceller och njurar, varför behandling som leder till normalt blodsocker är prioritet vid typ 2-diabetes.

Läs mer i Harriet Wallbergs och Kerstin Brismars bok om att leva med diabetes typ 2.

Forskningsprojekt

bottom of page