top of page

Om Harriet Wallbergs forskning

49ff67_ea470655976040409bb5ceef2239a2a5_mv2.webp

Harriet Wallberg disputerade vid Karolinska Institutet i Stockholm 1987 med en avhandling som visar hur komplex transporten av socker (energi) in i kroppens celler är. Redan i början av 1980-talet kunde hon tillsammans med ett forskarteam vid Washington University School of Medicine i St. Louis i USA visa att det inte alltid behövs insulin för att få in socker i muskulaturens celler, utan att muskelarbete i form av motion och träning har samma effekt. Detta fynd har haft stor klinisk betydelse och utgör grunden till varför fysisk aktivitet är en del av behandlingen vid typ 2 diabetes.

 

Studiefynden blev startskottet för det intresse som följt Harriet Wallberg sedan dess – och som resulterat i cirka 130 forskningsartiklar inom områdena diabetes, fysisk aktivitet och livsstilsfrågor. I dag, när övervikt, stillasittande och stress är växande problem i samhället, är hennes forskning mer aktuell än någonsin.

Forskningsprojekt

bottom of page