top of page
harriet_grå_1846press_edited.jpg

Harriet Wallberg föreläser regelbundet om diabetes typ 2, fysisk aktivitet och livsstilens effekter på hälsan, samt om fundraising och filantropi.

Föreläsningarna genomförs till självkostnadspris för icke-vinstdrivande organisationer och för vinstdrivande organisationer förhandlas priset.

För att boka en föreläsning med Harriet Wallberg: skicka ett mejl till

harriet.wallberg@telia.com.

Föreläsningar

Ämnen

Diabetes typ 2
 

Vänder sig till: Forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, patientorganisationer och anhöriga till personer med typ 2-diabetes.

 

Innehåll: Föreläsningen kan skräddarsys utifrån målgrupp och önskemål. Exempel på möjliga teman är vad som händer i kroppen när man drabbas av typ 2-diabetes, riskfaktorer, hur sjukdomen kan förebyggas, möjlig behandling, livsstilens påverkan och vad man kan göra själv för att må bra i vardagen.

Fysisk aktivitet

Vänder sig till: Forskare, fysioterapeuter, hälso- och sjukvårdspersonal, organisationer med ett hälsobefrämjande intresse och patientorganisationer.

 

Innehåll: Föreläsningen kan skräddarsys utifrån målgrupp och önskemål. Exempel på möjliga teman är vad som händer i kroppen när man rör på sig, skillnaden mellan träningsformer, positiva effekter av regelbunden motion, hur man ska träna vid olika sjukdomar och hur träningen kan anpassas till äldre.

Livsstilens effekter på hälsan

Vänder sig till: Forskare, fysioterapeuter, hälso- och sjukvårdspersonal, organisationer med ett hälsobefrämjande intresse och patientorganisationer.

 

Innehåll: Föreläsningen kan skräddarsys utifrån målgrupp och önskemål. Exempel på möjliga teman är kostens betydelse för hälsan, betydelsen av fysisk aktivitet, hur dålig sömn och stress påverkar hälsan, hur alkohol och rökning påverkar hälsan, luftföroreningars påverkan och hur man kan leva mer hälsosamt.

Fundraising

Vänder sig till: Hälso- och sjukvårdsorganisationer, ideella organisationer, högskolor, universitet och välgörenhetsorganisationer.


Innehåll: Föreläsningen beskriver den fundraisingkampanj som under Harriet Wallbergs ledning genomfördes på och inbringade 1 miljard kronor till Karolinska Institutet 2005–2010. Innehållet fokuserar på hur en fundraisingkampanj bör organiseras för att bli lyckad och vilka komponenter som måste finnas på plats.

bottom of page