top of page

Förtroendeuppdrag

Håkan Mogrens Stiftelse, styrelseordförande

Cancerföreningen i Stockholm, styrelseordförande

Sweden Japan Foundation,

styrelseordförande

Håkan Mogrens Stiftelse delar årligen ut två priser till insatser för mänskligt välbefinnande, inom klassisk musik respektive medicin. Syftet är att främja forskning och utbildning. Harriet Wallberg är styrelseordförande sedan 2022.

Läs mer här.

Cancerföreningen i Stockholm är en del av Radiumhemmets forskningsfonder och Sveriges äldsta fond med inriktning på cancerforskning, bildad 1910. Harriet Wallberg är styrelseordförande sedan 2022.

Läs mer här.

Sweden Japan Foundation grundades 1971 och stödjer samarbeten mellan Japan och Sverige, bland annat genom att ge unga personer möjligheten att besöka Japan för forskning, praktik och studier. Harriet Wallberg är styrelseordförande sedan 2016.

Läs mer här.

Malmö Universitet, styrelseledamot

Malmö Universitet är ett av Sveriges yngsta universitet. Lärosätet bildades 1998 och blev universitet 2018. Malmö Universitet har 24 000 studenter och utbildningar inom ett brett spektrum av samhällsviktiga funktioner. Bland annat finns utbildningar inom odontologi samt sjukvårds, polis- och lärarutbildningar. Harriet Wallberg är styrelseledamot sedan 2020.

Läs mer här.

bottom of page